Ξ
×

Kunci Jawaban Matematika Kelas 5 Halaman 13 Menjumlahkan dan Mengurangkan Tiga Pecahan Kelas 5

Kunci Jawaban Matematika Kelas 5 Halaman 13 - Berikut ini adalah soal dan kunci jawaban Asyik Mencoba Halaman 13 dalam buku Senang Belajar Matematika Kelas 5 Kurikulum 2013.

Soal ini merupakan soal "Menjumlahkan dan Mengurangkan Tiga Pecahan Kelas 5".

Soal Matematika Kelas 5 Halaman 13 Menjumlahkan dan Mengurangkan Tiga Pecahan Kelas 5

Soal Matematika Kelas 5 Asyik Mencoba Halaman 13

Selesaikanlah operasi hitung pecahan berikut!

 1. 1. `2/3 + 3/4 - 1/6 = ...`
 2. 2. `9/10 - 2/5 + 3/4 = ...`
 3. 3. `1 3/5 + 2 1/6 - 1/2 = ...`
 4. 4. `2 2/3 + 4 3/5 - 4/15 = ...`
 5. 5. `8 8/9 - 2 1/6 - 1/2 = ...`
 6. 6. `12 5/6 - 3 5/12 - 1 1/2 = ...`
 7. 7. `15 9/11 + 2 1/22 - 1 1/2 = ...`
 8. 8. `20 2/3 + 5 3/5 - 2 2/15 = ...`
 9. 9. `24 8/9 - 12 1/6 - 3 1/2 = ...`
 10. 10. `50 5/6 - 5 5/12 - 4 1/8 = ...`

Kunci Jawaban Matematika Kelas 5 Asyik Mencoba Halaman 13

1. `2/3 + 3/4 - 1/6 = ...`

Jawaban: $\frac{15}{12}$

Alternatif Penyelesaian:

$\begin{align} \frac{2}{3} + \frac{3}{4} - \frac{1}{6} & = \frac{8}{12} + \frac{9}{12} - \frac{2}{12} \\ & = \frac{8+9-2}{12} \\ & = \frac{15}{12} \end{align}$

2. `9/10 - 2/5 + 3/4 = `

Jawaban: $\frac{5}{4}$

Alternatif Penyelesaian:

$\begin{align} \frac{9}{10} - \frac{2}{5} + \frac{3}{4} & = \frac{18}{20} - \frac{8}{20} + \frac{15}{20} \\ & = \frac{18-8+15}{20} \\ & = \frac{25}{20} \\ & = \frac{5}{4} \end{align}$

3. `1 3/5 + 2 1/6 - 1/2 = ...`

Jawaban: $3 \frac{4}{15}$

Alternatif Penyelesaian:

$\begin{align} 1\frac{3}{5} + 2\frac{1}{6} - \frac{1}{2} & = (1+2)+ \frac{3}{5} + \frac{1}{6} - \frac{1}{2} \\ & = 3 + \frac{18}{30} + \frac{5}{30} - \frac{15}{30} \\ & = 3 + \frac{8}{30} \\ & = 3 + \frac{4}{15} \\ & = 3 \frac{4}{15} \end{align}$

4. `2 2/3 + 4 3/5 - 4/15 = ...`

Jawaban: $7$

Alternatif Penyelesaian:

$\begin{align} 2\frac{2}{3} + 4\frac{3}{5} - \frac{4}{15} & = (2+4) + \frac{2}{3} + \frac{3}{5} - \frac{4}{15} \\ & = 6 + \frac{10}{15} + \frac{9}{15} - \frac{4}{15} \\ & = 6 + \frac{15}{15} \\ & = 6+1 \\ & = 7 \end{align}$

5. `8 8/9 - 2 1/6 - 1/2 = ...`

Jawaban: $6\frac{2}{9}$

Alternatif Penyelesaian:

$\begin{align} 8\frac{8}{9} - 2\frac{1}{6} - \frac{1}{2} & = (8-2) + \frac{8}{9} - \frac{1}{6} - \frac{1}{2} \\ & = 6 + \frac{16}{18} - \frac{3}{18} - \frac{9}{18} \\ & = 6 + \frac{4}{18} \\ & = 6+\frac{2}{9} \\ & = 6\frac{2}{9} \end{align}$

6. `12 5/6 - 3 5/12 - 1 1/2 = ...`

Jawaban: $7 \frac{11}{12}$

Alternatif Penyelesaian:

$\begin{align} 12\frac{5}{6} - 3\frac{5}{12} - 1\frac{1}{2} & = (12-3-1) + \frac{5}{6} - \frac{5}{12} - \frac{1}{2} \\ & = 8 + \frac{10}{12} - \frac{5}{12} - \frac{6}{12} \\ & = 8 - \frac{1}{12} \\ & = 7 + \frac{12}{12} - \frac{1}{12} \\ & = 7 + \frac{11}{12} \\ & = 7 \frac{11}{12} \end{align}$

7. `15 9/11 + 2 1/22 - 1 1/2 = ...`

Jawaban: $12 \frac{3}{11}$

Alternatif Penyelesaian:

$\begin{align} 15\frac{9}{11} - 2\frac{1}{22} - 1\frac{1}{2} & = (15-2-1) + \frac{9}{11} - \frac{1}{22} - \frac{1}{2} \\ & = 12 + \frac{18}{22} - \frac{1}{22} - \frac{11}{22} \\ & = 12 + \frac{6}{22} \\ & = 12 + \frac{3}{11} \\ & = 12 \frac{3}{11} \end{align}$

8. `20 2/3 + 5 3/5 - 2 2/15 = ...`

Jawaban: $23 \frac{17}{15}$

Alternatif Penyelesaian:

$\begin{align} 20\frac{2}{3} + 5\frac{3}{5} - 2\frac{2}{15} & = (20+5-2) + \frac{2}{3} + \frac{3}{5} - \frac{2}{15} \\ & = 23 + \frac{10}{15} + \frac{9}{15} - \frac{2}{15} \\ & = 23 + \frac{17}{15} \\ & = 23 \frac{17}{15} \end{align}$

9. `24 8/9 - 12 1/6 - 3 1/2 = ...`

Jawaban: $9\frac{2}{9}$

Alternatif Penyelesaian:

$\begin{align} 24\frac{8}{9} - 12\frac{1}{6} - 3\frac{1}{2} & = (24-12-3) + \frac{8}{9} - \frac{1}{6} - \frac{1}{2} \\ & = 9 + \frac{16}{18} - \frac{3}{18} - \frac{9}{18} \\ & = 9 + \frac{4}{18} \\ & = 9+\frac{2}{9} \\ & = 9\frac{2}{9} \end{align}$

10. `50 5/6 - 5 5/12 - 4 1/8 = ...`

Jawaban: $41 \frac{7}{24}$

Alternatif Penyelesaian:

$\begin{align} 50\frac{5}{6} - 5\frac{5}{12} - 4\frac{1}{8} & = (50-5-4) + \frac{5}{6} - \frac{5}{12} - \frac{1}{8} \\ & = 41 + \frac{20}{24} - \frac{10}{24} - \frac{3}{24} \\ & = 41 + \frac{7}{24} \\ & = 41 \frac{7}{24} \end{align}$

Pasangkanlah operasi hitung berikut yang mempunyai nilai sama!

 1. `6 1/6 + 5 5/12 - 4 1/3 = ... `
 2. `5 5/4 - 2 7/20 - 1 1/4 = ...`
 3. `10 8/5 - 4 5/12 + 2 3/4 = ...`
 4. `12 5/6 + 3 1/2 - 5 1/4 = ...`
 5. `15 - 5 4/16 - 4 1/8 = ...`
 1. `1/5 + 2 = ...`
 2. `3 1/4 + 2 3/8 = ...`
 3. `9 + 5/6 = ...`
 4. `7 + 1/4 = ...`
 5. `7 7/12 + 1 3/8 = ...`

Jawaban

1D

5B

Hasil Operasi

1. `6 1/6 + 5 5/12 - 4 1/3 = ... `

Alternatif Penyelesaian:

$\begin{align} 6\frac{1}{6} + 5\frac{5}{12} - 4\frac{1}{3} & = (6+5-4) + \frac{1}{6} + \frac{5}{12} - \frac{1}{3} \\ & = 7 + \frac{2}{12} + \frac{5}{12} - \frac{4}{12} \\ & = 7 + \frac{3}{12} \\ & = 7 + \frac{1}{4} \\ & = 7 \frac{1}{4} \end{align}$

2. `5 5/4 - 2 7/20 - 1 1/4 = ...`

Alternatif Penyelesaian:

$\begin{align} 5\frac{5}{4} - 2\frac{7}{20} - 1\frac{1}{4} & = (5-2-1) + \frac{5}{4} - \frac{7}{20} - \frac{1}{4} \\ & = 2 + \frac{25}{20} - \frac{7}{20} - \frac{5}{20} \\ & = 2 + \frac{13}{20} \\ & = 2 \frac{13}{20} \end{align}$

3. `10 8/5 - 4 5/12 + 2 3/4 = ...`

Alternatif Penyelesaian:

$\begin{align} 10\frac{8}{5} - 4\frac{5}{12} + 2\frac{3}{4} & = (10-4+2) + \frac{8}{5} - \frac{5}{12} + \frac{3}{4} \\ & = 8 + \frac{96}{60} - \frac{25}{60} + \frac{45}{60} \\ & = 8 + \frac{116}{60} \\ & = 8 + \frac{29}{15} \\ & = 8 \frac{29}{15} \end{align}$

4. `12 5/6 + 3 1/2 - 5 1/4 = ...`

Alternatif Penyelesaian:

$\begin{align} 12\frac{5}{6} + 3\frac{1}{2} - 5\frac{1}{4} & = (12+3-5) + \frac{5}{6} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \\ & = 10 +\frac{10}{12} + \frac{6}{12} - \frac{3}{12} \\ & = 10 + \frac{13}{12} \\ & = 10 \frac{13}{12} \end{align}$

5. `15 - 5 4/16 - 4 1/8 = ...`

Alternatif Penyelesaian:

$\begin{align} 15 - 5\frac{4}{16} - 4\frac{1}{8} & = (15-5-4) - (\frac{4}{16} + \frac{1}{8}) \\ & = 6 - (\frac{4}{16} + \frac{2}{16}) \\ & = 6 - \frac{6}{16} \\ & = 5 + \frac{16}{16} - \frac{6}{16} \\ & = 5 + \frac{10}{16} \\ & = 5 + \frac{5}{8} \\ & = 5 \frac{5}{8} \end{align}$

Hasil Operasi

A. `1/5 + 2 = ...`

Alternatif Penyelesaian:

$\begin{align} \frac{1}{5} + 2 & = 2 + \frac{1}{5} \\ & = 2 \frac{1}{5} \end{align}$

B. `3 1/4 + 2 3/8 = ...`

Alternatif Penyelesaian:

$\begin{align} 3\frac{1}{4} + 2\frac{3}{8} & = (3+2)+\frac{1}{4} + \frac{3}{8} \\ & = 5 + \frac{2}{8} + \frac{3}{8} \\ & = 5 + \frac{5}{8} \\ & = 5 \frac{5}{8} \end{align}$

C. `9 + 5/6 = ...`

Alternatif Penyelesaian:

$\begin{align} 9 + \frac{5}{6} & = 9 \frac{5}{6} \end{align}$

D. `7 + 1/4 = ...`

Alternatif Penyelesaian:

$\begin{align} 7 + \frac{1}{4} & = 7 \frac{1}{4} \end{align}$

E. `7 7/12 + 1 3/8 = ...`

Alternatif Penyelesaian:

$\begin{align} 7\frac{7}{12} + 1\frac{3}{8} & = (7+1)+\frac{7}{12} + \frac{3}{8} \\ & = 8 + \frac{14}{24} + \frac{9}{24} \\ & = 8 + \frac{23}{24} \\ & = 8 \frac{23}{24} \end{align}$

Soal Tantangan Halaman 13 Matematika Kelas 5

Berapakah hasil operasi hitung pecahan berikut?

1 + 2 `1/2`- 3 `1/3` + 4 `1/4`- 5 `1/5` + 6 `1/6`

Jawaban: $8 \frac{23}{60}$

Alternatif Penyelesaian:

$\begin{align} & 1 + 2\frac{1}{2} - 3\frac{1}{3} + 4\frac{1}{4} - 5\frac{1}{5} + 6\frac{1}{6} \\ & = (1+2-3+4-5+6) + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{6} \\ & = 5 + \frac{30}{60} - \frac{20}{60} + \frac{15}{60} - \frac{12}{60} + \frac{10}{60} \\ & = 5 + \frac{30-20+15-12+10}{60} \\ & = 8 + \frac{23}{60} \\ & = 8 \frac{23}{60} \end{align}$

Demikianlah Kunci Jawaban Matematika Kelas 5 Halaman 13, semoga bermanfaat.

Posting Komentar untuk "Kunci Jawaban Matematika Kelas 5 Halaman 13 Menjumlahkan dan Mengurangkan Tiga Pecahan Kelas 5"